Spawanie metodami: MMA, MIG/MAG oraz TIG

Spawacz spawaWykonujemy rozmaite konstrukcje stalowe, a także aluminiowe i nierdzewne, w tym zamówienia indywidualne według projektu Klienta.

Spawając metodami MMA, MIG/Mag oraz TIG, zajmujemy się produkcją:

 • bram,
 • płotów,
 • furtek,
 • balustrad,
 • ogrodzeń,
 • schodów,
 • zadaszeń,
 • wiat,
 • krat okiennych.

Do ich wykonania stosujemy kilka rodzajów spawarek:

 • spawarki MMA – elektrodowe,
 • spawarki MIG/MAG – do spawania w atmosferze ochronnej,
 • spawarki TIG – do spawania elektrodą nietopliwą.

Można nimi spawać wiele metali, takich jak żelazo, miedź, stal niestopowa i stopowa, stal nierdzewna, cynk, brąz, mosiądz, lekkie metale np. aluminium i jego stopy oraz blachy.

 

JAKIE SĄ ZALETY POSZCZEGÓLNYCH METOD SPAWANIA?

W naszej pracy stosujemy trzy rodzaje spawania:

 • TIG,
 • MIG/MAG,
 • MMA.

W przypadku danego zlecenia wybór określonej z nich jest uzależniony od naszego doświadczenia, ale również od życzeń i możliwości Klienta.

TIG to spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, takich jak argon, hel lub ich mieszanki. To jedna z najbardziej uniwersalnych metod spawania. Za pomocą spawarki TIG spaja się wszystkie rodzaje stali oraz metale kolorowe: miedź, ołów, aluminium, cynę i cynk.

Spawanie metodą TIG ma wiele zalet, m.in. możliwość:

 • zrobotyzowania stanowiska do spawania TIG,
 • spawania we wszystkich pozycjach,
 • spojenia elementów o różnej grubości,
 • tworzenia precyzyjnych spoin bez szwów, często niewymagających dalszej obróbki.

Inną z metod spawania, jaką oferujemy, jest MIG/MAG, czyli spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych, np. argon i hel (MIG) lub gazów aktywnych, np. dwutlenek węgla (MAG).

Do zalet tej metody zaliczamy m.in.:

 • możliwość łączenia różnych metali,
 • dużą wydajność stapiania,
 • dobrą jakość spoin,
 • możliwość zmechanizowania i przyspieszenia prac.

Spawanie MMA (elektrodowe) to metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika. Spawanie może odbywać się prądem stałym lub przemiennym o częstotliwości 50 Hz. Pod wpływem wysokiej temperatury dochodzi do rozkładu otuliny oraz wydzielenia substancji gazowych i żużlu. Gaz ochrania jeziorko spawalnicze przed czynnikami atmosferycznymi, a żużel zmniejsza szybkość stygnięcia spoiny. Sama elektroda (MMA) służy jako materiał wypełniający – spawalniczy.

Do zalet spawania elektrodą topliwą należą m.in. możliwości:

 • spawania w każdej pozycji, również pod wodą,
 • spajania różnych rodzajów oraz gatunków stopów i metali,
 • łączenia ze sobą cienkich i grubych elementów.